logo

Rise Ngāti Tama from the dust of obscurity,

Maranga mai e Ngāti Tama, mai i te puehu o te matapōrehu

To stand, to be seen, and acknowledged,

Kia tū, kia kitea, kia mihia anō hoki

To have dignity and rangatiratanga restored.

kia whakaorangia anō te mana atua, te mana tangata, te mana whenua me te rangatiratanga.